Офіційний веб - портал Семенівської міської ради
Семенівського району Чернігівської області
 РОЗДIЛИ ПОРТАЛУ
 Місцева символіка
 Міський голова
 Міська рада
 Виконавчий комітет
 Рішення виконкому
 Історія та сучасність міста
 Нормативні документи
 Регуляторна діяльність
 Рішення сесій
 Комунальне господарство
 Бюджет
 Державні закупівлі
 Міська рада інформує
 КРУ інформує
 Реєстраційна служба
 Інспекція праці інформує
 Адміністративні послуги
 Туризм
 Контакти

Звіт міського голови Бичкова О.Ф. «Про стан виконання Програми соціально-економічного розвитку Семенівської міської ради у 2015 році»

Шановні жителі міста Семенівка та села Кути!


         Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено необхідність щорічного звіту міського голови перед жителями територіальної громади про результати роботи міської ради за попередній календарний рік. Тому вважаю за необхідне проінформувати жителів Семенівки та Кутів про стан виконання Програми соціально-економічного розвитку Семенівської міської ради у 2015 році, про те, над чим працювала в минулому році міська рада та її комунальні підприємства та бюджетні установи.

1. Міська рада та міське господарство.


         Міська рада є органом місцевого самоврядування жителів Семенівської міської ради, до складу якої входить місто Семенівка та село Кути. Територія міської ради 15407 гектарів, площа міста Семенівка 658 га. Наявне населення міста Семенівка складає 8387 жителів, в тому числі 3840 чоловіків, 4547 жінок. З загальної кількості населення Семенівки дітей дошкільного віку 680, дітей шкільного віку 900, людей віком від 18 до 30 років – 1537, людей віком від 30 до 60 років – 3552, людей пенсійного віку 1754. В селі Кути 47 дворів, 117 жителів.
         До об’єктів комунальної власності Семенівської територіальної громади, управління яким здійснює міська рада та які утримуються за кошти міського бюджету, відносяться 3 міських дитячих садки, 3 клуби, 70 км міських автошляхів, 70 км мережі вуличного освітлення міста, міський парк площею 14 га, 12 кладовищ, пам’ятники та малі архітектурні форми, розташовані в міському парку, мости через Ревну та Дрьост в межах міста Семенівка. Об’єктами комунальної власності міської ради є система водопостачання, водовідведення, теплопостачання міста, міські очисні споруди, 3 міських котельні, 137 шахтних колодязя, міський ринок в центрі міста.
         Повноваження Семенівської міської ради, як органа місцевого самоврядування Семенівської територіальної громади, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами та законодавчими актами /яких за даними науки більше 3000/, і передбачають здійснення 55 різних видів діяльності, які регулюють та забезпечують організацію життєдіяльності людей на підвідомчій території.
         Міська рада як представницький орган міської територіальної громади, складається з міського голови, обраних громадою депутатів міської ради, виконкому міської ради, працівників апарату міської ради. Депутати та члени виконкому працюють на громадських засадах, міський голова і штатні працівники міськради – на платній основі. Для виконання покладених на неї Законодавством завдань по забезпеченню життєдіяльності людей підвідомчої території міською радою утворені бюджетні комунальні та госпрозрахункові підприємства та організації – 3 дитячих садка, 3 клуби, КП «Ревна», яке обслуговує міський водогін, каналізацію, займається утриманням за кошти міського бюджету мережі автошляхів та вуличного освітлення Семенівки, здійснює комплекс робіт з благоустрою міста, та КП «Ринок», яке здійснює організацію вуличної торгівлі на території міського ринку та в м'ясо-молочному павільйоні.
         Найбільш важливі питання роботи міської ради розглядаються на сесіях міської ради, засіданнях виконкому. У 2015 році було проведено 12 сесій міськради, на яких розглянуто 184 питання. З них 7 – про соціально-економічний розвиток міської ради, 10 – про міський бюджет, 55 – з земельних питань, 16 – з питань житлово-комунального господарства та об’єктів комунальної власності, 2 – з питань соцзахисту, 2 – з питань законності та правопорядку, 4 – про місцеві податки та збори.
         Депутати міської ради беруть активну участь в засіданнях сесій міської ради, в роботі постійних депутатських комісій, громадському житті міста. До складу виконавчого комітету міської ради входить 9 чоловік. За 2015 рік проведено 16 засідань виконкому, на яких розглянуто 120 питань. Серед них розглядалися звіти керівників комунальних підприємств, тарифи на послуги, заходи з благоустрою міста, оформлення прав власності на нерухоме майно.
         Підготовкою питань, які виносяться на розгляд сесій та виконкому та організацією вирішення всіх поточних питань, якими займається міська рада, займаються працівники апарату міської ради, включаючи міського голову, які працюють в міській ради на платній основі, мають статус службовців органів місцевого самоврядування. Виконанням галузевих завдань, поставлених міською радою займаються трудові колективи комунальних підприємств міської ради, які очолюють керівники, які працюють на умовах укладання строкового контракту з міською радою.

2. Фінансово-господарська діяльність міської ради.


         Фінансовою основою діяльності міської ради та її підприємств є кошти міського бюджету. Доходна та видаткова частина міського бюджету розраховувалася виходячи з мінімальних потреб міської ради на основі формульного підходу, затвердженого Кабінетом Міністрів України, враховуючи кількість наявного населення. В 2015 році на всю фінансово-господарську діяльність міської ради вплинули зміни, внесені державою до Бюджетного та Податкового кодексів України, курс держави на децентралізацію влади, зміцнення органів місцевого самоврядування, нові умови фінансування закладів та організацій, які утримуються міською радою.План виконання міського бюджету по доходам щомісячно, протягом всього року, перевиконувався більш ніж на 100000 гривень. Загальна річна сума перевиконання доходів міського бюджету склала 1 мільйон 579 тисяч гривень. Це дало змогу виділити з міського бюджету значні кошти на утримання 3-х дитячих садків, 3-х клубів, проведення робіт з благоустрою міста Семенівка, ремонт міських доріг, розширення мережі вуличного освітлення, зміцнення матеріальної бази КП «Ревна», КП «Ринок», 3-х дитсадків, виділити 900 тисяч гривень на співфінансування 6 інвестиційних проектів по реконструкції дитсадків «Сонечко» та «Лісовичок», будівництву нового міського водогону, на утримання 3-з дитячих садків та клубів, які в 2015 році за новим законодавством повинні були утримуватися за рахунок коштів районного бюджету, які передавалися міському у вигляді трансферту, за рік було отримано 247982 гривень.
         Крім того, до міського бюджету з районного за рік надійшло на ці цілі 1067908 гривень стабілізаційної дотації.
         Загальна сума всіх доходів міської ради за 2015 рік, включаючи власні доходи, отримані з районного бюджету трансферти та дотації, субвенції склали 8565961 гривень. Загальна сума видатків міського бюджету за 2015 рік склала 9086899 гривень.
         В 2015 році з загальної суми видатків міського бюджету було витрачено:
- на утримання міських дитячих садків «Сонечко», «Яблунька», «Лісовичок» - 5053700 гривень, або 70% всіх видатків міського бюджету;
- на забезпечення роботи міської ради – 984216 гривень;
- на всі види робіт з благоустрою міста Семенівка – 1107116 гривень;
- на утримання 3-х клубів – 214408 гривень;
- на співфінансування проектів – 900000 гривень;
- на фінансування програми до фінансування за рахунок власних доходів міського бюджету міських дитсадків та клубів – 692792 гривень;
- виділено на придбання бульдозера для КП «Ревна» - 100000 гривень;
- в статутний фонд КП «Ревна» виділено 10000 гривень. За функціональною структурою видатки по загальному фонду міського бюджету по всім галузям витрачалися таким чином:
- на зарплату працівникам дитсадків, клубів, міськради – 82% всіх видатків;
- на оплату комунальних послуг дитсадків, клубів, міськради – 11%;
- інші видатки – 7%.

3. Робота міських дитячих садків.


         В дитячих садках «Сонечко», «Лісовичок», «Яблунька» виховувалося 323 дітей дошкільного віку, працювало більше 100 працівників. На утримання дитячих садків витрачено 70% міського бюджету. Міською радою, керівництвом і трудовими колективами дитсадків була забезпечена нормальна робота дошкільних закладів. Завдяки спільній праці та підприємствам-партнерам в дитсадках було забезпечено нормальний тепловий режим, харчування дітей, оплату праці персоналу, підвищення кваліфікацій працівників, нормальне проходження навчально-виховного процесу. Через недофінансування дитсадків з районного бюджету виникла напружена ситуація з фінансуванням дитсадків у червні – серпні, яка потім нормалізувалася. З районного бюджету на утримання в 2015 році 3-х дитячих садків було виділено 3539890 гривень, при реальній потребі 5673258 гривень. Саме тому виникли проблеми з недофінансуванням міських дитсадків і клубів. Через це, з метою стабілізувати ситуацію, міською радою з міського бюджету за 2015 рік було виділено 1168752 гривень. За рахунок цих коштів була проплачена заборгованість дитсадку «Сонечко» за отримане від ПАТ «Чернігівоблтеплокомуненерго» тепло у 2012 – 2014 роках в сумі біля 500 тисяч гривень, проплачувалися інші найнеобхідніші статті видатків дитсадків, були проведені поточні ремонти, розроблялася та перераховувалася проектно-кошторисна документація на реконструкцію дитячих садків «Сонечко» та «Лісовичок», було проведено співфінансування реконструкції дитсадка «Сонечко» в сумі 700000 гривень та «Лісовичок» в сумі 4000 гривень (без співфінансування на ремонт цих дитсадків ні держава, ні ПРООН коштів би не виділили).
         Разом з тим, не всі зроблені на дитячі садки видатки в 2015 році були оплачені. Через недофінансування з районного бюджету жодної копійки не було проплачено за спожите за весь 2015 рік тепло дитсадком «Сонечко». Річна заборгованість «Чернігівоблтеплокомуненерго» складає більше 400000 гривень. Залишилися борги за спожиту дитсадками воду, водовідведення, телефони, Інтернет. Зарплата працівникам дитсадків за грудень була виплачена в січні. Все це ускладнювало і ускладню. Роботу не тільки міських дитячих садків і клубів, але й всієї міської ради як в минулому 2015 році, так і в поточному. Потребує постійного дофінансування з міського бюджету в значних обсягах, за рахунок значного зменшення фінансування всіх видів робіт з благоустрою міста Семенівка, ремонту доріг, інших статей видатків. Проте, розуміючи значення дитячих садків для кожного жителя Семенівки, враховуючи прохання педагогічних колективів дитячих садків, не передавати їх до районної комунальної власності та на повне фінансування з районного бюджету, Семенівська міська рада робила і буде робити все можливе для забезпечення нормальної роботи міських дитячих садків, їх розвитку, зміцнення їх матеріальної бази. Для цього з міського бюджету в поточному 2016 році вже виділено майже півтора мільйона гривень за рахунок обмеження інших статей видатків міської ради. Це вдвічі більше, ніж було виділено в минулому 2015 році. Це, разом з коштами, виділеними з рай бюджету (які навіть щомісячну потребу в зарплаті не покривають повністю), дасть можливість на протязі січня – серпня забезпечити виплату зарплат працівникам дитсадків, погасити заборгованість за 2015 рік за тепло перед Чернінівоблтеплоенерго, профінансувати тепло, отримане в січні поточного 2016 року, проплачувати 7 місяців за отримані дитсадками комунальні послуги, електроенергію, телефони, дрібний ремонт. Крім того, в січні 2016 року виконкомом міської ради прийнято рішення про фінансування в 2016 році за рахунок коштів міського бюджету 40% вартості харчування дітей в міських дитсадках (що згідно нового законодавства з 1 січня 2016 року не є обов’язковим). Це буде коштувати міському бюджету на рік близько 230 тисяч гривень. Це відчує на собі кожна родина семенівців, чиї діти ходять в дитсадки.
         В 2015 році міською радою, під розроблену в попередні роки проектно-кошторисну документацію на реконструкцію дитячих садків «Сонечко» та «Лісовичок», вдалося випросити та знайти кошти на проведення величезного обсягу будівельно-монтажних робіт по цим дитсадкам. Для того, щоб ці проекти могли бути реалізовані, крім працівників міської ради, які цим займалися, причетна велика кількість людей в Семенівці, Чернігові, Києві, людей, які займають різні посади. Це і працівники Чернігівського та Київського представництва ЄС/ПРООН МРГ-3 Сила В.Г., Рудич О.Л., Народні депутати України А.С.Євлахов та В.В.Амельченко, співробітники Міністерства Регіонального розвитку, житлово-комунального господарства та будівництва України (Мінрегіонбуд) – Євтушенко Л.Г. та Доменцова В.П., начальник аналітичного відділу Чернігівської обласної ради Ладиженська Л.В., перший заступник голови Чернігівської облдержадміністрації Сахневич Л.В., начальник управління капітального будівництва Чернігівської ОДА Шкуріна Л.Г, перший заступник начальника департаменту житлово-комунального господарства Чернігівської ОДА Ситник С.М., голова Семенівської РДА С.І.Деденко, його перший заступник С.В.Черниш, голова Семенівської районної ради В.В.Малкович, сільський голова Карповицької сільської ради Горова Л.М., в. о. (в 2015 р.), а зараз секретар Жовтневої сільської ради Глум О.І., керівник дитсадку «Сонечко» і громадської організації «ГО дитсадок «Сонечко» Тринога Л.О., активісти цієї організації, керівник «Семенівка – Агро» Гайовий О.Г. та депутат облради Лобосок В.П., депутат райради Романчук С.В., працівники дитсадку «Сонечко», батьки дітей, які виховуються в дитсадку, які разом назбирали 60000 гривень коштів для співфінансування реконструкції «Сонечка» згідно з вимогами ПРООНівської програми (без цього Проект також не зміг би бути реалізованим).
         Взагалі ж, державою з державного фонду регіонального розвитку було виділено на реконструкцію Семенівського дитсадка «Сонечко» спочатку 2,9 мільйонів гривень, потім додатково ще 1 мільйон 200 тисяч гривень. По програмі Європейського Союзу та Організації Об’єднаних Націй «Місцевий розвиток орієнтований на громаду – 3» було виділено більше 700 тисяч гривень, 700 тисяч виділила Семенівська міська рада, 60 тисяч гривень назбирала Семенівська громада. І спільними зусиллями завершується реконструкція головного дитячого садка Семенівки. Загальна вартість всіх виконаних робіт, згідно проектно-кошторисної документації в цінах 2015 року, коштувала 8 мільйонів 500 тисяч гривень. Таких обсягів, залучених в Семенівку коштів, місто не бачило з часів президентства Л.Д.Кучми. незабаром реконструйований дитячий садок «Сонечко» розпочне свою роботу. З 1 лютого запрацюють перші три групи. Спільними зусиллями багатьох людей ми зробили для Семенівки і семенівців велику добру справу. І це під час, коли в Україні війна і криза…
         Завдяки 400 тисячам гривень, виділених з державного бюджету України на реконструкцію Семенівського дитсадка «Лісовичок», там замінено на склопакети 33 вікна, відремонтовано приміщення 3-х санвузлів, харчоблоку. З 5 січня 2015 року в міському дитсадку «Лісовичок» міська рада, на прохання батьків дітей, відкрила додаткову третю групу, виділила кошти з міського бюджету на придбання обладнання для нової групи, оплату праці додаткових 5 штатних одиниць працівників цього дитсадка, введеним в штат в зв’язку з відкриттям групи. Відкриття нової групи обійшлося міському бюджету в сумі більше 200 тисяч гривень на рік.
         Педагогічні та технічні працівники дитячих садків «Сонечко», «Лісовичок», «Яблунька» сумлінно відносяться до виконання своїх службових обов’язків, забезпечують виконання навчально-виховних програм, комфорт та безпечність перебування дітей в дитячих садочках, збереження та розвиток навчально-матеріальної бази дитсадків. Поточні ремонти в дитсадках проводилися за кошти міського бюджету, ТОВ «Семенівка – Агро» (в «Яблунці»), допомоги батьків дітей.

4. Робота міських Будинків культури.


         В 2015 році на території міської ради працювало 3 клуба – Піщанський, Комінтернівський та Кутівський. Фінансування клубів проводилося за рахунок коштів районного та міського бюджетів. Найбільш активно працював Піщанський клуб (завідуючий Савченко А.П.). за рік в Піщанському клубі було проведено 12 концертів до свят, 17 виїзних концертів по селах району, 5 вечорів відпочинку для дорослих, 3 тематичні дискотеки, 21 дискотека для молоді, було організовано масове гуляння на свято Івана Купала, організовувалися тематичні заходи для дітей, людей похилого віку, спортивні змагання. Працює 4 гуртка. Піщанський клуб є справжнім центром дозвілля свого мікрорайону.
         В Комінтернівському Будинку культури працює 4 гуртки. На протязі року було проведено 30 дискотек та вечорів відпочинку для молоді. Працівники Комінтернівського Будинку культури Казановський Л.В. та Колбаса Т.М. постійно беруть активну участь у всіх міських та районних концертних програмах та святкових заходах. Працює також Будинок культури в селі Кути.

5. Проведення загально міських свят.


         В 2015 році, за кошти міського бюджету, за участі творчих працівників районного Будинку культури, проводилися загальноміські святкові заходи до Дня міста Семенівка, Дня Перемоги, Новорічна ялинка, День Незалежності.

6. Роботи з благоустрою міста.


         В 2015 році всі роботи з благоустрою міста проводилися за рахунок коштів міського бюджету, обсяги проведених робіт напряму залежали від обсягів фінансів, які виділялися з міського бюджету. Підрядною організацією, яку міська рада наймала на виконання робіт з благоустрою, було і є комунальне підприємство Семенівської міської ради «Ревна» (керівник Субота В.І.). на всі види робіт з благоустрою з міського бюджету за рік було витрачено 1 мільйон 107 тисяч гривень. Це найбільші за останні 10 років кошти. Виділити таку суму вдалося за рахунок перевиконання міського бюджету. Всі види робіт з благоустрою можна розділити на такі:

Утримання та ремонт міських автошляхів.


         Протягом року роботи на утримання міських доріг виконувало КП «Ревна». В зимовий період працівники КП «Ревна», силами придбаної в попередні роки за кошти міського бюджету техніки, проводили та проводять зараз роботи по розчищенню 70 кілометрів міських доріг від снігу, посипають по основним транспортним магістралям Семенівки та центрі міста дороги та тротуари протиожеледною пісчано-сольовою сумішшю. В теплий період року було проведено грейдером Держлісгоспу грейдування 17 кілометрів міських грунтових доріг. Встановлювалися дорожні знаки, облаштовувалися пішохідні переходи в центрі міста, облаштовано відбійник біля Піщанського мосту через Ревну. Проводився ремонт невеличких мостів та мостових переходів через Ревну та Дрьост.
         Вперше за останні 10 років міська рада змогла виділити більше 400000 гривень на проведення ямкового ремонту асфальтних доріг по вулицям міста, придбання асфальту та його укладку. Було проведено поточний ремонт асфальтного покриття автошляхів по вулицям: В.Сенько, Замістя, Червона Площа, Пряма, Б.Хмельницького, Самойловича, Садова, Петровського, Свердлова, 30 років Перемоги – загальною довжиною 22 кілометра. Загальна площа відремонтованого асфальтного покриття 1736 метрів квадратних.
         В 2015 році, за кошти міського бюджету та на замовлення міської ради, КП «Ревна» виконувало роботи з ремонту всіх пам’ятників та малих архітектурних форм, розташованих у міському парку, зробило декоративну огорожу навколо дитячого майданчика біля п’ятиповерхових будинків, відремонтовано сам майданчик. Відремонтовано дитячий майданчик «Казка» у міському парку. Вперше за багато років КП «Ревна» оформило та обслуговувало 7 соток квіткових клумб в міському парку. Одну клумбу доглядали працівники, які працюють у приватного підприємця Г.О.Корольова. було своєрідне змагання, чия клумба буде кращою. А виграли від цього всі семенівці та гості міста, любуючись з червня по жовтень красивими квітковими клумбами в центрі міста на Алеї Героїв.
         В 2015 році працівники КП «Ревна» проводили роботи з благоустрою міських кладовищ, вивезенню сміття з них. Проводилася робота по ліквідації стихійних сміттєзвалищ на околицях Семенівки, утримання міського полігону твердих побутових відходів, наданню населенню Семенівки платних послуг по вивезенню сміття з приватних домогосподарств. Для робіт по утриманню міського сміттєзвалища та ліквідації стихійних сміттєзвалищ в місті, КП «Ревна» в 2015 році за кошти, виділені з міського бюджету, купило беушний бульдозер ДТ-74. та кошти міського бюджету, за заявками жителів Семенівки, працівники КП «Ревна» провели ремонт 15 водозабірних колодязів.
         Важливим напрямком роботи міської ради з благоустрою Семенівки та Кутів є обслуговування міської та Кутівської мережі вуличного освітлення, протяжністю більше 70 кілометрів, де працює біля 400 ліхтарів вуличного освітлення. КП «Ревна» в 2015 році проводилися роботи по обслуговуванню мереж вуличного освітлення. Оплачувала всі виконані роботи та расходи за спожиту електроенергію, сумарно це більше 100000 гривень за рік, міська рада з міського бюджету. Бригадою електриків КП «Ревна» у складі 3-х працівників в минулому році замінено 100 ламп вуличного освітлення, встановлено 36 нових ліхтарів, частина з яких куплена за кошти міського бюджету, частину ліхтарів за депутатські кошти обласного бюджету купив депутат обласної ради Е.В.Асмаковський. З ініціативи міської ради, за кошти міського бюджету, КП «Ревна» облаштували нову лінію освітлення в міському парку, від гімназії до Зірки, біля дитячих майданчиків. Для цього було встановлено 6 опор, протягнуто 600 метрів електролінії, придбано та встановлено 5 нових ліхтарів. Новий вузол обліку електроенергії встановлено на мережі вуличного освітлення в селі Кути.
         Для залучення додаткових коштів з державного бюджету на проведення оплати праці працівників залучених до благоустрою місті з числа безробітних жителів Семенівки в 2015 році було укладено трьохсторонню угоду про проведення громадських робіт з благоустрою Семенівки між Семенівською міською радою, районним центром зайнятості (керівник Горло Л.О.) та КП «Ревна». Згідно цього договору за рік було виділено на оплату праці 46 працівників, які відпрацювали на благоустрої міста від 1 до 6 місяців, по 75000 гривень з міського бюджету та з бюджету районного центру зайнятості. Районний центр зайнятості направляв цих людей на роботу в КП «Ревна», де вони і працювали на користь Семенівки і заробляли зарплату. Користь для всіх очевидна.
         Крім того, Семенівська міська рада кожен рік укладає угоду з Семенівським районним центром кримінально-виконавчої інспекції управління державної пенетіціарної служби (начальник Токарев Ю.О.), яка направляє засуджених та правопорушників з Семенівки на примусове безкоштовне відпрацювання на суспільно-корисних роботах по благоустрою Семенівки в КП «Ревна», КП «Ринок» та в дитсадок «Сонечко». Це додаткова робоча сила, яка працює на користь Семенівки, причому безкоштовно.
         В 2015 році КП «Ревна», де працює більше 40 працівників, крім виконання всіх видів робіт з благоустрою Семенівки, займалося роботами по забезпеченню жителів Семенівки питною водою, послугами каналізації, експлуатацією міських систем водопостачання, водовідведення, утриманню міського сміттєзвалища, вивезенням сміття від населення. За рік КП «Ревна» реалізувало споживачам 110300 кубічних метрів води. Пропустило 36800 метрів кубічних рідких стоків. Вивозило в середньому по 14 тон сміття в місяць на сміттєзвалище. На протязі року силами працівників КП «Ревна» було забезпечено безперебійну роботу міських очисних споруд, каналізаційно-насосних станцій, артезіанських свердловин, міського водогону. Проводилася постійна робота по облаштуванню території підприємства, будівництву гаражів, ремонту наявної техніки.

7. Робота КП «Семенівський ринок»


         В 2016 році виповнюється 10 років, як було засновано комунальне підприємство «Семенівський ринок». Весь цей період підприємство працює беззбитково. В 2015 році, в зв’язку з тяжким економічним становищем в Україні, погіршилось і економічне становище КП «Семенівський ринок». В 2015 році на підприємство працювало 7 робітників. З 1 травня, в зв’язку з тяжким фінансовим станом, який було визвано скороченням торговців як харчової, так і промислової групи товарів. Підприємство було вимушено перейти на скорочений день. Також переведені на скорочений день керівник та головний бухгалтер, що посприяло зекономити кошти та закінчити 2015 рік без збитків. Заробітна плата, всі податки в 2015 році сплачувались вчасно. Станом на 1 січня 2016 року КП «Семенівський ринок» боргів не має.
         В 2015 році на КП «Семенівський ринок» Семенівською кримінально-виконавчою інспекцією (КВІ), для відпрацювання по адміністративним стягненням, було направлено 19 правопорушників. 7 осіб відпрацювало по кримінальним провадженням.
         КП «Семенівський ринок» зробило свій внесок в благоустрій міста Семенівка, а саме – була розроблена клумба від в’їзду на ринок до вулиці Самойловича.
         В 2015 році, за кошти міської ради було придбано комп’ютер та відремонтовано контейнер для сміття. В 2016 році міська рада планує виділити 20 тисяч гривень на виготовлення та встановлення воріт та на закупівлю оргтехніки.

8. Землевпорядна діяльність.


         За 2015 рік до Семенівської міської ради надійшло 217 заяв від громадян м. Семенівка та підприємств з питань землевпорядкування та землеустрою. З них про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку – 73 від громадян міста;
- про надання дозволів на розробку проектів відведення земельних ділянок в м. Семенівка: 7 заяв . на виготовлення технічної документації із землеустрою для передачі земельних ділянок в оренду на 5 років -12 заяв.
- заяв про затвердження технічної документації про безоплатну передачу у власність земельних ділянок громадянам та видачу Державних актів на право приватної власності - 73 заяви.
- надано дозволів на виготовлення технічної документації по відновленню меж земельних ділянок в м. Семенівка – 35 заяв.
         Погоджено 6 проектів землеустрою , щодо відведення земельних ділянок та передано в оренду.
про надання дозволів на розробку проектів зміни цільового призначення-4 заяви.
Заключено - 41 додаткова угода до договорів оренди землі
Заключено - 25 нових договорів на оренду землі.
          Перезаключено - 31 договір оренди землі в реєстраційній службі. Продовжується робота по реєстрації земельних ділянок в реєстраційній службі та перерахуванню орендної плати по грошовій оцінці землі міста Семенівка Чернігівської області . Розглянуто 82 заяви про розгляд земельних питань при залученні комісії з земельних питань,агропромислового розвитку та екології .
Викуплено 2-і земельні ділянки:
Площею 0,1032 га по вул. Лікарняний Хуторок,2 (для виробничого використання) за суму 27394 грн. гр. Кутковому Георгію Віталійовичу.
Площею 0,4288 га по вул. Привокзальна,12-в (для виробничого призначення) на суму 54157,44 грн. ТОВ ВКП «Десна » в особі Романчука С.В.

9. Адміністративні послуги.


         На квартирному обліку Семенівської міської ради перебуває 126 осіб. Оформлено на видано свідоцтво про право власності на майновий пай 5-ти особам на загальну суму вартості майнових паїв 3400 гривень
         Видано 28 ордерів на видалення зелених насаджень
         Укладено 6 договорів про участь забудовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м Семенівка. На виконання цих договорів до міського бюджету залучено більше 20 тисяч гривень коштів забудовників.
         Зважаючи на значний об’єм будівництва, що мало місце в 2015 році, оформлялись та реєструвались у відділах державної архітектурно-будівельної інспекції декларації про початок будівельних робіт та про готовність об’єктів до експлуатації.
         В 2015 році міська рада передала 1 двокімнатну квартиру для лікарів районної лікарні.
         Протягом всього року міська рада видавала жителям міста Семенівка та села Кути різні довідки для отримання державних соціальних виплат та інших цілей. За рік секретарем міської ради Науменко В.П. видано 7 тисяч таких довідок.

10. Робота адмінкомісії.


         На адмінкомісії, яка існує при Семенівській міській раді всього розглянуто 31 справа про адміністративні правопорушення, з них 3 повернуто на доопрацювання (належне оформлення), винесено 28 постанов. З них про накладання адміністративного стягнення – 19 на загальну суму 3145 гривень, з яких добровільно сплачено 629 гривень, інші стягуються в примусовому порядку. Закрито 7 справ з підстав закінчення строків накладання адміністративного стягнення.

11. Про звернення громадян.


         У 2015 році зареєстровано в журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян 95 звернень

12. Робота з правового забезпечення міської ради.


         1. Було 2 суди: із примусового входження до квартири № 72 по вул. Центральна в м Семенівка та позбавлення права користування житлом – обидві задоволені. Як результат – квартиру передано рішенням сесії до спільної комунальної власності громад Семенівського району – до КЛПЗ Семенівська районна лікарня.
         2. 1 суд з районною радою по міжбюджетним трансфертам. В порядку Адміністративного судочинства із зобов’язання вчинення дій – відмовлено Семенівським районним судом.
         3.Постійні справи з приводу пропуску строку вступу у спадщину, в яких Семенівська міська рада виступає відповідачем - всім, хто звертається з даного приводу, міська рад позовні вимоги підтримує в повному обсязі , до суду надається відповідна заява.
         4. 3 справи було за визнанням права власності на житлові будинки з господарськими і побутовими будівлями. 2 позови задоволені повністю.

13. Будівництво.


         В 2015 році, під наявну в міській раді проектну документацію, з Державного Фонду Регіонального Розвитку було виділено 1 мільйон 800 тисяч гривень на добудову нового водогону в місті Семенівка. Крім того, 180000 гривень, як співфінансування, на ці цілі було виділено з міського бюджету. Роботи були розпочаті 1 грудня. Зараз вони завершуються.
         На прохання міської ради в 2015 році за кошти Природоохоронного фонду обласного бюджету за 345000 гривень було придбано два каналізаційних насоса для міської каналізаційно-насосної станції. Зараз насоси знаходяться в КП «Ревна».
         2 інвестиційних проекти: 1) «Реконструкція дитячого садка «Сонечко»; 2) «Реконструкція дитячого садка «Сонечко. Заміна вікон» сумарною вартістю 8 мільйонів 500 тисяч гривень (згідно проекту) реалізовується в найбільшому дитсадку Семенівки.
         В дитячому садку «Лісовичок було реалізовано 2 інвестиційних проекти: 1) «Реконструкція дитячого садка «Лісовичок. Ремонт санвузлів»; 2) «Реконструкція дитячого садка «Лісовичок. Заміна вікон» - на загальну суму 402000 гривень.
         Всього ж в міській раді за рік було реалізовано 6 інвестиційних проектів на загальну суму (згідно проектів) 11 мільйонів 250 тисяч гривень. Це найбільша за останні 10 років сума коштів, залучених міською радою при допомозі Народних депутатів А.С.Євлахова та В.В.Амельченко, керівництва Чернігівської області та Семенівського району в розвиток інфраструктури міста Семенівка.
         В 2015 році міська рада проводила постійну роботу з проектного менеджменту. Зараз в міській раді є в наявності 22 проектно-кошторисних документації на будівництво 6 кілометрів нових асфальтних доріг, тротуарів в парку та в центрі міста, капремонт 2 км дороги по вул. Сенько, будівництво 2-х локальних водогонів на вулицю Привокзальна та до Сільгосптехніки, на будівництво та реконструкцію котелень в дитсадках «Яблунька» та «Лісовичок», на встановлення станцій підйому води в 4-х п’ятиповерхових будинках, на реконструкцію дитсадка «Лісовичок» (утеплення будівлі), на реконструкцію з застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій міських очисних споруд (за Голландською технологією). Міська рада подала в 2016 році заявки на фінансування цих проектів Мінрегіонбудом, Офісом Ради Європи в Україні. Міська рада постійно відслідковує та подає заявки на участь у різних міжнародних та державних конкурсах на отримання грантових інвестицій.

14. Співпраця міської ради.


         Міська рада співпрацює з усіма організаціями, розташованими на території Семенівки, з районною виконавчою владою, молодіжними та іншими громадськими організаціями, депутатами всіх рівнів, жителями Семенівки та Кутів, з усіма, хто бажає Семенівці та Кутам розвитку та прогресу.
         Впевнений, спільними зусиллями ми зробимо нашу Семенівку сучасним, комфортним для семенівців, процвітаючим містом.

    Міський голова                                                                       О. Ф. Бичков

Повернутися на головну сторінку


 ФОТОАЛЬБОМ

 ВІДЕО АРХІВ

 ПОГОДА